Verificatieverzoek getuigschrift oud-studenten NHL

Wil je als werkgever de afstudeergegevens verifiëren van een oud-student van de NHL die bij jou komt werken? Bij het Studentloket van de NHL kun je een online een verificatieverzoek indienen.

Indienen verificatieverzoek

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij uitsluitend met toestemming van de oud-student gegevens aan je verstrekken. Je dient daarom het formulier verificatie door de oud-student te laten ondertekenen. Indien je beschikt over een kopie van het getuigschrift van de betrokkene, dan ontvangen wij dat graag.

Je ontvangt binnen 21 dagen na ontvangst van jouw verificatieverzoek een reactie van het de NHL. Wil je meer informatie over een verificatieverzoek, neem dan contact op met het Studentloket van de NHL:  058 - 251 2000 of studentloket@nhl.nl.

Opsturen

Aanvraagformulier Verificatieverzoek

22.33 KB
(.PDF)
Downloaden