Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Gezondheidszorg en Welzijn opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Gezondheidszorg & Welzijn: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd.

Niets is zo veelzijdig als het beroepenveld in de gezondheidszorg en welzijn. Als leraar Gezondheidszorg & Welzijn geef je les aan bijvoorbeeld toekomstige sociaal pedagogische werkers, facilitaire medewerkers of thuiszorgmedewerkers. De nadruk tijdens de opleiding ligt op het toekomstige beroepenveld van de leerlingen.

Niets is zo veelzijdig als werken in het beroepenveld in de gezondheidszorg en welzijn. Als leraar Gezondheidszorg & Welzijn geef je les aan bijvoorbeeld toekomstige sociaal pedagogische werkers, facilitaire medewerkers of thuiszorgmedewerkers. De nadruk tijdens de opleiding ligt op het toekomstige beroepenveld van de leerlingen. 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid

Wat kun je na de studie Leraar Gezondheidszorg & Welzijn?

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in Praktijkonderwijs, vmbo, onderbouw  HAVO en VWO en het MBO daar waar het de beroepenvelden gezondheidszorg, dienstverlening betreft. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleidingen dat als afstudeerrichting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Deze lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn kan ook een basis bieden voor een baan buiten het onderwijs. Met de minor Opleider in Organisaties Zorg en Welzijn kun je als opleider werken binnen zorgorganisaties, bijvoorbeeld als opleider binnen een ziekenhuis.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal  je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.