Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Nederlands opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Nederlands: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd!

Wil je een hbo-opleiding tot Leraar Nederlands volgen die maatwerk biedt? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Nederlands iets voor jou!

Met de deeltijd bacheloropleiding Leraar Nederlands zet je je in voor de toekomst van je leerlingen. Jij zorgt dat ze niet alleen (vak)kennis en vaardigheden opdoen, maar ook hun weg vinden in de maatschappij. Dat doe je door samen met anderen onderwijs te ontwerpen dat je leerlingen uitdaagt. Je onderwijst, coacht, ondersteunt, motiveert en maakt leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Een lerarenopleiding Nederlands is dé studie voor mensen die de toekomst voor en met hun leerlingen willen vormgeven. 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid
  • Mogelijkheid om door te studeren voor eerstegraads bevoegdheid bij de NHL

Wat kun je na de studie Leraar Nederlands?

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in de onderbouw van havo en vwo, in onderbouw en bovenbouw van het vmbo en in mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleidingen dat als afstudeerrichting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal  je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Deeltijdstudent aan het woord

“ Ik heb mijn droom waargemaakt. ”

Jaap van Gans is adviseur bij het UWV én leraar Nederlands