Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar omgangskunde opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Omgangskunde: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd.

Wil je een hbo-opleiding tot Leraar Omgangskunde volgen die maatwerk biedt? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Omgangskunde iets voor jou!

Een scholier kan nog zo goed zijn in wiskunde of Engels, zonder goede sociale vaardigheden komt hij op de arbeidsmarkt niet ver. Als leraar Omgangskunde aan jou de taak om jonge mensen ook op dit gebied te scholen. Hoe kun je prettig met anderen samenwerken? Hoe los je een conflict op? Je begeleidt leerlingen bij het beantwoorden van deze vragen. 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid

Wat kun je na de studie Leraar Omgangskunde? 

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in mbo en volwasseneneducatie. Bovendien als het vak omgangskunde op het rooster staat mag je ook lesgeven in onderbouw vmbo en praktijkonderwijs. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleiding Omgangskunde dat als afstudeerrichting Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Deze lerarenopleiding Omgangskunde kan ook een basis bieden voor een baan buiten het onderwijs. Er zijn afgestudeerden die een eigen coachingsbedrijf beginnen.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

“ Ik sta nu anders voor de klas ”

Boris van Reede (42) is teamcoördinator bij ROC Friese Poort. Hij deed de opleiding Leraar Omgangskunde.