Waar staat de NHL voor?

De NHL staat bekend als nuchter, gedreven, open, sociaal en  ambitieus. Elke dag zijn studenten, docenten, lectoren en kenniscentra bezig met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. 

Meer over de NHL

Zoek je contact met de NHL?

De hoofdlocatie van de NHL bevindt zich in Leeuwarden, maar de NHL is ook te vinden op Terschelling, in Groningen en in Zwolle. Daarnaast vind je ons natuurlijk ook op social media. 

Locaties en bereikbaarheid
NHL

De NHL werkt continue aan drie ambities: kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek, studiesucces verhogen en marktpositie versterken.

Meer over missie en visie
NHL

De NHL Hogeschool wordt in stand gehouden door de Stichting NHL. Het bestuur en toezicht is ingericht in overeenstemming met onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen.

Meer over organisatie en governance
NHL

De NHL heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NHL.

Meer over de Raad van Toezicht

De NHL hanteert in haar onderwijs en dienstverlening algemene voorwaarden. Deze voorwaarden heb je nodig als je je bijvoorbeeld wilt inschrijven bij de NHL of wanneer je deelneemt aan cursussen.

Meer over de algemene voorwaarden

Met een klacht, beroep of bezwaar kun je terecht bij het klachtenloket van NHL Hogeschool. Ook een vermoeden van een misstand, een ICT-probleem of een ICT-incident kun je melden.

Meer over klachten en meldingen

Samen met Stenden

NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hebben het voornemen om te fuseren tot een nieuwe hogeschool. Met een fusie bundelen we de sterktes van beide instellingen en daarvan profiteren onze studenten (voltijd en deeltijd), bedrijven, overheden en instellingen waarmee beide hogescholen samenwerken.

Meer over de fusie